همکاری

شرکت مهندسی و بازرگانی ماناهور آماده عقد قرارداد همکاری در زمینه فنی و مشاوره ای با شرکت های تولید کننده مواد شیمیایی و قرارداد صادراتی با تولیدکنندگان و تأمین کنندگان محصولات بالقوه صادراتی و وارداتی است.

از کلیه افراد و شرکت های فعال در زمینه های مذکور دعوت می شود تا فرم همکاری را تکمیل نموده تا در اسرع وقت با توجه شرایط موجود، همکاری های لازم صورت گیرد.

فرم همکاری